You are here

ПОНОВО ОТВОРЕН РЕЧНИ ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ БЕЗДАН НА ДУНАВУ

Речни гранични прелаз Бездан, на Дунаву, између Србије и Хрватске поново је у функцији и ту ће се вршити улазно-излазне ревизије бродова, након што је Влада Србије усвојила измене Уредбе о режиму граничних провера домаћих и страних пловила.

Од доношења Уредбе о режиму граничних провера домаћих и страних пловила 2019. године, десиле су се промене у погледу проширења Шенген зоне, те један значајан део реке Дунав у дужини од 140 километара, од границе са Мађарском до Бачке Паланке, није био безбедоносно покривен.

Због тога је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре формирало Радну групу у чијем раду су учествовали представници Управе граничне полиције МУП, Министарства спољних послова, Агенције за управљање лукама, Министарства финансија, Управе царина, Лучких капетанија и Гранична ветеринарска и гранична фитосанитарна инспекција Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства.

Радна група је спровела анализу ефеката Уредбе и закључила да је неопходно да се граничне провере пловила обављају и на граничном прелазу за међународни водни саобраћај Бездан, у циљу подизања нивоа безбедности пловидбе у Србији.

Обављањем граничних провера страних и домаћих пловила на граничном прелазу Бездан омогућује се контрола пловила одмах по уласку у Србију.

На овај начин успоставља се режим граничних провера страних и домаћих бродова којим се повећава безбедност и сигурност на територији Србије и омогућава ефикасније интегрисано управљање границом и спровођење граничних процедура домаћих и страних бродова.

Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Горан Весић у фебруару ове године најавио је поновно успостављање Лучке капетаније у Сомбору, односно Бездану.

Он је тада рекао да укидање овог граничног прелаза није било праведно, због чега ће се та одлука променити, а његову најаву почетком године поздравила је Унија помораца и лађара Србије.