You are here

Потписан колективни уговор са запосленима у јавним предузећима у комуналној делатности

 

Београд, 25. март - Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Томислав Момировић потписао је данас Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије са репрезентативним синдикатима у комуналној делатности организовани за територију Републике Србије, Синдикатом запослених у комунално-стамбеној делатности Србије и Гранским синдикатом јавних саобраћајних и комуналних делатности „Независност”.

Посебним колективним уговором биће обезбеђени једнаки услови у свим локалним самоуправама, као резултат партнерског односа и социјалног дијалога.

,,Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре остварило је успешну сарадњу у социјалном дијалогу са репрезентативним синдикатима а у циљу заштите и унапређења равноправног положаја и статуса запослених у комуналном сектору, што је за нас заједно од изузетне важности у даљем раду'' напоменуо је министар Момировић.

 Као заједнички циљ Владе Републике Србије и репрезентативних синдиката Момировић истиче бољи увид у пословање предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, одрживо пословање предузећа и заштиту запослених у послу којим се баве.

,,Закључењем овог Посебног колективног уговора настављамо да радимо као партнери на томе да одлучивање о свим важним питањима, у смислу статуса предузећа и положаја запослених побољшају, као и стандард и квалитет услуга које се пружају грађанима'' рекао је министар Момировић.

 

Посебни колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије ће се примењивати до 26. марта 2024. године.