You are here

Продужен рок за подношење захтева за субвенционисану доделу заштитног рама

Влада Републике Србије је 1. децембра 2022. године усвојила Уредбу и измени уредбе о условима и начину спровођења субвенцисане доделе заштитних рамова за употребљавани трактор којом је продужен рок за подношење захтева за субвенционисану доделу заштитног рама закључно са 26. децембром 2022. године.

Подсећамо да је Законом о буџету за 2022. годину ("Службени гласник РС", бр. 110/21 и 125/22) обезбеђено 125.000.000 динара за потребе субвенционисане доделе заштитних рамова за употребљавани трактор. Указујемо да се, у складу са чланом 12. став 3. Уредбе,  поступак субвенционисане доделе заштитног рама прекида ако висина опредељених средстава субвенција у текућој години није довољна за одобравање свих уредно предатих захтева у  тој години. Истичемо да ће се субвенционисана додела заштитног рама спроводити три календарске године од дана почетка примене уредбе.

Спровођење Уредбе врши Агенција за безбедност саобраћаја у сарадњи са Министарством.

У складу са наведеним, позивају се сва заинтересована правна лица, предузетници и физичка лица на територији Републике Србије која испуњавају услове Уредбе, да закључно са 26. децембром 2022. године поднесу захтев Агенцији за безбедност саобраћаја за субвенционисану доделу заштитног рама.

Садржај позива за подношење захтева за субвенционисану доделу заштитног  рама за употребљавани трактор може се преузети на сајту Агенције за безбедност саобрћаја.