You are here

Субвенционисана додела заштитних рамова за употребљавани трактор

 

У последње три године, у Републици Србији у саобраћајним незгодама у којима су учествовали трактори и догађајима ван пута укупно је погинуло 164. док је повређено 360 лица.  Узимајући у обзир наведене податке а полазећи од чињенице да у Републици Србији има око 100.000 трактора без заштитне кабине или рама, Влада Републике Србије је 16. септембра 2022. године донела Уредбу о условима и начину спровођења субвенционисане доделе заштитних рамова за употребљавани трактор (,,Службени гласник РС” број 107/22) као једну од превентивних мера за смањење броја страдања услед превртања трактора без заштитне структуре и покушаја минимизирања повреда возача трактора.

Укупна расположива средства за реализацију субвенционисане набавке заштитног рама у 2022. години, обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС”, број 110/21) на Разделу Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у висини од 125.000.000 динара. Спровођење Уредбе врши Агенција за безбедност саобраћаја у сарадњи са Министарством.

 На основу члана 6. став 2. Уредбе,  Агенција за безбедност саобраћаја је 7.11.2022. године објавила јавни позив за субвенционисану доделу заштитног  рама за употребљавани трактор. Тим поводом, a у складу са чланом 12. став 1. Уредбе позивају се сва заинтересована правна лица, предузетници и физичка лица на територији Републике Србије која испуњавају услове Уредбе, да закључно са 30. новембром 2022. године поднесу захтев Агенцији за безбедност саобраћаја за субвенционисану доделу заштитног рама.

 Садржај позива за подношење захтева за субвенционисану доделу заштитног  рама за употребљавани трактор може се преузети на сајту Агенције за безбедност саобрћаја.