You are here

УВЕДЕН СИСТЕМ ЗА БЕЗБЕДНУ ПЛОВИДБУ НА РЕКАМА У СРБИЈИ

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре представило је данас резултате пројекта “Имплементација ВТС и гласовног ВХФ система на рекама Дунав и Сава у Републици Србији”, који ће допринети безбедној и ефикасној пловидби.

Пројекат у који је уложено 5.85 милиона евра доприноси унапређеном управљању и контроли саобраћаја на унутрашњим водама. Поред тога, циљ је да се створе услови за модернизацију обављања административних процедура везаних за прелазак државне границе у међународном речном саобраћају.

Предраг Петровић, помоћник министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре истакао је да се увођењем ВТС и ВХФ система омогућава се ефикасна комуникација у реалном времену, праћење и управљање саобраћајем на унутрашњим пловним путевима, укључујући пружање релевантних информација о пловидби како корисницима пловног пута, тако и осталим заинтересованим странама: службама инспекције, речне полиције, царине.

“Имплементацијом овог пројекта Република Србија добила је систем који је изузетно значајан за унапређење безбедности и ефикасности пловидбе на Дунаву и Сави, а усклађен је са свим важећим стандардима из ове области. Имајући у виду да је наша земља чвориште транспортног система овог дела Европе, министарство посебну пажњу посвећује безбедној пловидби и развоју инфраструктуре за водни саобраћај,” поручио је Петровић.

Он је објаснио да је пројекат обухватио набавку, имплементацију и инсталацију опреме потребне за надзор водног саобраћаја, као и за комуникацију са пловилима из контролног центра, у коме ће оператери 24 сата дневно вршити контролу и управљање саобраћајем. Навео је да се ВТС и ВХФ центар налази у Лучкој капетанији Београд.

“Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије тренутно ради на реализацији већег броја различитих пројеката модернизације лучке инфраструктуре и обезбеђивања услова за безбедну пловидбу на унутрашњим пловним путевима у Републици Србији, који су део коридора Рајна-Дунав. Могу рећи да ово није завршетак, већ почетак пројекта, будући да су његова пуна имплементација и примена тек пред нама и да ћемо тек у наредном периоду видети све бенефите које нам доноси увођење ВТС и ВХФ система,” нагласио је Петровић.

Република Србија захваљујући повољном географском положају и мрежом од 1680 километара пловних путева има велики потенцијал за развој унутрашњег водног саобраћаја. Како је навео евидентан је стални тренд раста обима претовара терета у лукама у Републици Србији, у 2015. години претоварено је 5 милиона тона терета, а у 2020. години чак 16 милиона тона терета, као и значајно већи број туриста који у Републику Србију долазе рекама.Закључно са октобром ове године евидентирано је значајно повећање броја туриста, када је 174.267 туриста посетило водним путем, што је је чак 30% више путника него у претходној години, када је нашу земљу рекама посетило 131.751 туриста. Ове бројке нам показују да смо на правом курсу и охрабрују да наставимо са инвестицијама у наутичку и лучку инфраструктуру, које имају велики значај који се огледа у могућностима већег инвестирања у привреду, а самим тим и у могућностима отварања нових радних места и постизања већег нивоа стандарда становништва.

 Управо из наведених разлога, министарство улаже значајне инвестиције у безбедност пловидбе, те је у протеклом периоду окончана адаптација бродске преводнице “Ђердап 1“, у току је адаптација предводнице „Ђердап 2“, уклањање потопљене немачке флоте Другог светског рата из Дунава код Прахова, проширење AIS AtoNs система за навигацоно праћење и електронско обележавање пловног пута на реку Саву и други. Такође, министарство интезивно ради на пројектима развоја лучке инфраструтуре и проширењу капацитета лука Богојево, Прахово и Сремска Митровица.

„Како се кључно питање за пловидбу унутрашњим пловним путевима поред навигационих услова и безбедне пловидбе односи на квалификовану радну снагу и вештине пловидбе, министарство развија пројекат изградње Националне академије за обуку чланова посаде и ванредне ситуације, која ће нам омогућити да школујемо своје морнаре, капетане и другу посаду, али и да ту могућност пружимо земљама у окружењу,“ казао је Петровић.

Представник конзорцијума који је имплементирао пројекат презентовао је основне карактеристике ВТС и гласовног ВХФ система, након чега је су присутни у реалном времену могли да виде како се путем новоимплементираног система спроводи комуникација са пловилом и на тај начин врши надзор и контрола пловидбе.