You are here

Весић: До сада пописано и процењено 59 нелегалних висећих мостова у Србији

По налогу који је министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Горан Весић, дао Републичкој грађевинској инспекцији извршен је попис нелегалних висећих мостова од стране грађевинских инспекција локалних самоуправа. Осим пописа нелегалних висећих мостова локалне инспекције су утврђивале у каквом су стању ови објекти.

“Извештај је у року доставило 90 локалних самоуправа а своју обавезу није извршило 55. Утврђено је да се на територији ових 90 градова и општина налази 59 висећих мостова од којих је 8 мостова за рушење, 41 за санацију и 10 исправних мостова. Дат је налог локалним самоуправама да поступе по извештају, обавесте јавност о стању нелегалних висећих мостова и да се предузму мере како би се обезбедила сигурност грађанки и грађана који их користе.

Локалним самоуправама које нису доставиле извештај послато је упозорење да одмах доставе извештај”, навео је министар Весић.

Министар је најавио да ће у понедељак објавити списак оних локалних самоуправа које нису извршиле попис и преглед нелегалних висећих мостова на својој територији и према њима биће спроведене законом предвиђене мере.