You are here

ВЕСИЋ И СКГО: ПОДРШКА ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ

Министар грађевинарства, саобраћаја и инфрaструктуре Горан Весић разговарао је са представницима Сталне конференције градова и општина о изменама Закона о планирању и изградњи, посебно о одредбама које се односе на бенефите које ће те измене донети локалним самоуправама.

Министарство је уважило сугестије СКГО-а током израде измена и допуна закона, а генерални секретар СКГО Никола Тарбук захвалио је министру Весићу што је ту организацију препознао као важног партнера, истичући подршку предложеним изменама.

„Увек значе дијалог и сарадња, а наша пракса је да смо увек конструктивни. Хвала на спремности да разговарамо и да чујете наше мишљење“, рекао је Тарбук.

Министар Весић је навео да је као неко ко је радио годинама у локалној самоуправи, изменама и допунама закона желео да се реше свакодневни проблеми у поступању, да се убрза процес издавања грађевинских дозвола и да се поступак учини транспарентнијим.

Напоменуо је да према предвиђеним изменама закона, убудуће једном издати локацијски услови неће моћи да се мењају током саме градње, док ће информације о локацији моћи да издају и нотари.

Инвеститори ће убудуће морати да приложе доказ о осигурању евентуалне штете трећим лицима, пре пријаве радова, а такође, мораће да пруже и експлицитне гаранције да ће платити поправку евентуалне штете на локалној инфраструктури, која би могла да настане током изградње, додао је Весић.

Подсетио је и да инвеститори неће моћи ни без доказа о кретању грађевинског отпада, како се не би стварале дивље депоније.

Весић је додао да ће локалне самоуправе имати обавезу да најмање 70 одсто њихове територије буде покривено урбанистичким плановима.

Такође, додао је да је закон предвидео и каталог браунфилд инвестиција, што ће олакшати изградњу у градовима и општинама.

Додао је да ће енергетски пасош постати обавезан, наводећи да га нове зграде већ имају, а да се старим зградама оставља рок да га прибаве, и то – три године за јавне зграде, пет година за компације и 10 година за стамбене зграде, за које ће трошкове сносити јединице локалне самоуправе.

„Постојећи закон је добар, и много је тога променио, али са временом треба унапредити, како би био још бољи“, рекао је Весић.

Весић је додао да ће убрзани процес издавања грађевинских дозвола довести до повећања прихода од доприноса за грађевинско земљиште јер ће се више градити као и од пореза на имовину, који је изворни приход локалних самоуправа, јер ће бити више изграђених објеката. Поред тога, локалне самоуправе ће имати и веће приходе од већег броја прикључака на комунални систем, а укидање конверзије довешће до тога да локалне самоуправе добију већи приход јер ће се градити на тим локацијама.

Тарбук је додао да СКГО стоји на располагању министарству у изради подзаконских аката и у имплементацији измена закона.