You are here

ВЕСИЋ ПОЗВАО ГРАДОВЕ И ОПШТИНЕ ДА КОНКУРИШУ СА ПРОЈЕКТИМА ЗА 300 МИЛИОНА ДОЛАРА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

"У сарадњи са нашим партнерима Светском банком и Француском агенцијом за развој определили смо 300.000.000 долара за развој јединица локалне самоуправе у Србији у оквиру програма ЛИД. Позивам градове и општине да конкуришу за ова средства", навео је Горан Весић, министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Он је изразио захвалност председнику Србије Александру Вучићу који је "својим ауторитетом и одличним односима са нашим међународним партнерима обезбедио ова средства која ће бити од огромног значаја за развој општина и градова у Србији".

"Градови и општине, њих 145, добиће бесповратна средства за реализацију пројеката из области развоја локалне инфраструктуре и јачања институционалних капацитета", рекао је Весић.

Он је објаснио да средства могу да буду искоришћена за реализацију пројеката у области рехабилитације и реконструкције постојеће саобраћајне инфраструктуре; изградње нових пешачких прелаза, бициклистичких стаза или простора за јавни превоз; повећања отпорности саобраћајне инфраструктуре на климатске промене изградњoм система заодводњавање, санацију клизишта, ојачавање обала и сл; активне мобилности, попут озелењавања и решавања проблема наслеђеног загађења; јавне расвете; унапређења система за управљање саобраћајем, унапређењем система за регулисање саобраћаја, регулисање паркирања, безбедности саобраћаја и сл.; e мобилности, инсталацијом станица за електрично пуњење, развојем саобраћајне инфраструктуре за e-бицикле и е-мотоциклe; јачања капацитета и реализације пилот пројеката у областима унапређења управљања инфраструктуром, унапређењем институционалне организације, политика, стандарда, одржавања инфраструктуре, управљања имовином, отпорности на климатске промене и безбедности; израде планова одрживе урбане мобилности и паметне урбане мобилности; унапређењa партиципативног планирањa и припрема пројеката, што између осталог подразумева комплетирање планске документације, унапређење координације између планске и стратешке документације, укључивање фактора климатских промена у плански процес и бољу интеграцију са процесом планирања капиталних инвестиција и буџета; јачање капацитета пружалаца инфраструктурних услуга развојем разноврсних алата.

"Средства које добијају општине су предефинисана, а параметри на основу којих је одређен износ расположивих средстава по јединицама локалне самоуправе су број становника, површина, индекс развијености и рањивост на климатске промене" навео је Весић.

Он је истакао да је ово прилика да општине реализују пројекте које ће допринети да оне у будућности буду "иновативнија, инклузивнија и квалитетнија места за живот њихових грађана".

У табели се налази расподела средстава по јединицама локалне самоуправе.