You are here

ВЕСИЋ: ЗАШТИТА ПУТЕВА ПРВОГ РЕДА ОД УНИШТАВАЊА

Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Горан Весић изјавио је данас да би ове године требало да започне увођење система мониторинга, контроле и наплате промета тешких камиона на путевима нижег реда у Србији, а све у циљу очувања друмске инфраструктуре у земљи.

Весић је подсетио да је крајем прошле године расписан јавни позив за достављање понуда за израду пројекта система за наплату путарине на путевима нижег реда за тешка теретна возила са четири и више осовина, а рок за достављање је 31. јануар, за када је предвиђено њихово отварање.

“На основу пројекта који је израђен планира се покретање поступка јавне набавке за увођење система наплате путарине путем “free flow” технологије за тешка теретна возила, којим би се започела реализација увођења тог система у Србији”, навео је Весић.

Министар је додао да је још 2021. године израђена студија оправданости увођења система наплате путарине на будућим деоницама аутопута и на путевима нижег реда, а на основу анализе закључено да би нова технологија, која је компатибилна са постојећим системом наплате путарине у Србији, омогућила аутоматску наплату путарине без заустављања.

Ту технологију карактеришу поузданост и тачност у процесу наплате путарине уз заштиту приватности и смањење негативних утицаја на животну средину.

Она омогућава да возила могу да одржавају своју брзину и мењају траке док пролазе испод портала за наплату путарине, на којима се налазе антене које бележе пролазак возила и евидентирају употребу ТАГ уређаја, због чега представља најефикасније решење за наплату путарине за теретњаке ван аутопутева, навео је министар Весић.

Министар Весић је рекао да ће бити одређене трасе којима кроз Србију могу да се крећу страни тешки камиони у транзиту. “Више неће бити могуће да страни тешки камиони који су у Србији само у транзиту скрећу са аутопутева како би избегли плаћање путарине и уништавају путеве нижег реда. Наши камиони када су у транзиту у другим земљама не могу да силазе са утврђених траса за транзит”, рекао је Весић.

Он је истакао да се путеви нижег реда уништавају од камиона који се често претоварени тако да ће у наредним фазама бити контролисано и осовинско оптерећење тешких камиона у самом асфалту без потребе да камиони скрећу са пута ради мерења као што се то ради у многим земљама ЕУ. “Тако ћемо заштитити путеве првог реда у чију реконструкцију се улажу милијарде евра од уништавања. После неколико година коришћења од тешких и претоварених камиона ти путеви морају поново да се реконструишу. То нема нигде у свету”, рекао је Весић.