You are here

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА II ФАЗА ЗА ИЗМЕШТАЊЕ РЕКЕ ПЕШТАН И ЛОКАЛНОГ ПУТА ВРЕОЦИ–ЗЕОКЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ