You are here

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА СТРЕЛИШТА „ЦАРЕВА ЋУПРИЈА” У ЗАШТИЋЕНОЈ ПРОСТОРНОЈ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОЈ ЦЕЛИНИ „ТОПЧИДЕР” У БЕОГРАДУ