You are here

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ, ПАРКИНГА И ПРАТЕЋИХ ПОСЛОВНО ‐ КОМЕРЦИЈАЛНИХ САДРЖАЈА У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ „БЕОГРАД ЦЕНТАР” У ПРОКОПУ, КО САВСКИ ВЕНАЦ