You are here

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ПЕШАЧКЕ ПАСАРЕЛЕ ИЗМЕЂУ КУЛЕ „БЕОГРАД” И ТРЖНОГ ЦЕНТРА „ГАЛЕРИЈА”, У ОКВИРУ БЛОКА 19, НА ДЕЛОВИМА КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА 1508/353 И 1508/411 КО САВСКИ ВЕНАЦ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „БЕОГРАД НА ВОДИ”