You are here

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ПЕТЉЕ „НОВА” У КО ЗЕМУН ПОЉЕ, ОПШТИНА ЗЕМУН И КО СУРЧИН, ОПШТИНА СУРЧИН