You are here

JAVNA PREZENTACIJА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНО-ПРОИЗВОДНО-СКЛАДИШНОГ КОМЛЕКСА НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ 5247 КО СУРЧИН