You are here

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ САВСКОГ ТРГА СА ОБОДНОМ САОБРАЋАЈНИЦОМ У ОБУХВАТУ ПРОЈЕКТА „БЕОГРАД НА ВОДИ”