You are here

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за реконструкцију и доградњу постројења за пречишћавање отпадних вода (технолошко унапређење) на делу к.п. 5112/16 КО Палилула (од 5. до 11. августа 2021. године)