You are here

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ТС 110/35/10 KV У КО УШЋЕ КОЈА ОБУХВАТА: КП 8529, 2428, 2429, 2432, 2433, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2477, 2478, 2479/1, 2479/2, 2490, 2491, 2492, 2493 И 2494 СВЕ КО УШЋЕ, КАО И ОДГОВАРАЈУЋИ П