You are here

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНА „БРОДАРЕВО 1” И „БРОДАРЕВО 2” НА РЕЦИ ЛИМ