You are here

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ВИСОКОНАПОНСКОГ ДАЛЕКОВОДА 2Х400 kV БАЈИНА БАШТА – ОБРЕНОВАЦ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ