You are here

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МЕШОВИТОГ ВОЈНО-ЦИВИЛНОГ АЕРОДРОМА „МОРАВА”