You are here

ЈАВНИ УВИДИ ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА НИШ-ГРАНИЦА БУГАРСКЕ