You are here

Конкурс за доделу буџетских средстава Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре јединицама локалне самоуправе ради уклањања објеката, односно делова објеката, на подручју Републике Србије, за 2014. годину