You are here

ОБАВЕШТЕЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ УВИДА У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД-НИШ