You are here

ОБАВЕШТЕЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ УВИДА У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „ШАРГАН-МОКРА ГОРA”