You are here

Одлука о проглашењу линија у јавном интересу у ваздушном саобраћају која се односи на линије Краљево-Беч-Краљево и Краљево-Солун-Краљево