You are here

ПРАВИЛНИК О КЛАСИФИКАЦИЈИ НАМЕНЕ ЗЕМЉИШТА И ПЛАНСКИХ СИМБОЛА У ДОКУМЕНТИМА ПРОСТОРНОГ И УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА