You are here

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ, ПОСТУПКУ И САДРЖИНИ ПОДАТАКА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА