You are here

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА ПРЕТВАРАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА У ПРАВО СВОЈИНЕ НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Документи: