You are here

Рани јавни увид поводом израде ППППН ДП IБ реда број 27 Лозница-Ваљево-Лајковац, деоница Иверак-Лајковац (веза са аутопутем Е-763 Београд-Јужни Јадран, деоница Београд-Пожега)