You are here

Рани јавни увид поводом израде Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора брзих саобраћајница ИБ реда на правцима Голубац – Доњи Милановац – Брза Паланка и Кладово – Неготин