You are here

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ АУТОПУТА Е-761, ДЕОНИЦА ПОЖЕГА – УЖИЦЕ - ГРАНИЦА СА БОСНОМ И ХЕРЦЕГОВИНОМ