You are here

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ВИСОКОНАПОНСКОГ ДАЛЕКОВОДА ИНТЕРКОНЕКЦИЈА 2X400 KV РЕПУБЛИКА СРБИЈА (БАЈИНА БАШТА) - ГРАНИЦА ЦРНЕ ГОРЕ - ГРАНИЦА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ