You are here

Рани јавни увид поводом израде Просторног плана подручја посебне намене за мрежу електроенергетских водова на потесу ХЕ Ђердап 1 и ТЕ Дрмно, производни рударски системи у Мајданпеку и Бору