You are here

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА РЕЛАИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА РЕГИОНЛАНОГ ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА ПОЖЕГА, УЖИЦЕ И АРИЉЕ