You are here

СПИСАК ПИТАЊА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ СВЕДОЧАНСТВА О ОСПОСОБЉЕНОСТИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ВОЗАРА УНУТРАШЊЕ ПЛОВИДБЕ