You are here

У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања, сви поступци за спровођење конкурса се отказују док траје ванредно стање