You are here

Анита Димоски

ВД ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ И ИНТЕРМОДАЛНИ ТРАНСПОРТ

Рођена је 1968. године. Дипломирала је на Саобраћајном факултету смер железнички саобраћај 1990. године, а на истом факултету дипломирала је и на ПТТ смеру 1991. године. Магистрирала је на Факултету техничких наука из области безбедности железничког саобраћаја 2004. године. Од 1992. године запослена је у ЈП “Железнице Србије“, а након статусне промене овог предузећа 2015. године, запослена је у „Инфраструктури железнице Србије“ а.д.

 

Током своје професионалне каријере обављала је послове на различитим позицијама у организационим јединицама Секције за саобраћајно транспортне послове и Сектора за инвестиције, као и Кабинету генералног директора. Обављала је одговорне послове на уговарању и реализацији пројеката модернизације, реконструкције и изградње железничке инфраструктуре. Поред својих редовних радних задатака у периоду од 2015. године до завршетка изградње новог Жежељевог моста у Новом Саду обављала је функцију Директора пројекта изградње моста.

 

Дана 12.11.2020. године Решењем Владе Републике Србије постављена је на место в.д. помоћника министра Сектора за железнице и интермодални транспорт Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Удата је, и мајка двоје деце.