You are here

Емеше Лалић Урбан

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Рођена 1975. године у Сенти. Дипломирала на Грађевинском факултету у Суботици - смер Конструкције. Има положен државни стручни испит и испит за инспектора.

 

После стеченог основног и средњег образовања(Гимназијa) у Сенти,уписала се на Универзитет у Новом Саду Грађевински Факултет у Суботици-смер за Конструкције 1994. године. Дипломирала је одбраном дипломског рада Пројекта монтажне АБ конструкције складишне хале (Structural design of prefabricated RC warehouse hall) са оценом 10 (десет) и стиче високо образовање у стручном називу дипломирани грађевински инжењер.

 

Радно искуство:

Од маја 1999. године до августа 2004. године је била ангажована у грађевинској фирми регистроване у Мађарској, где учествује у изградњи више објеката великих волумена.

Од фебруара 2016. годинедо маја 2018. године је обављала послове координирања пописа нелегалних објеката на територији општине Ковачица.

До именовања на функцију државног секретара крајем 2020.годинеобавља послове из своје надлежности од маја 2018. године на радном месту Грађевинског инспекторау Општинској управиопштине Ковачица. Има положен државни стручни испит и испит за инспектора.

 

Поредмађарског (матерњег)  и српског језика поседује знање и користи средњи ниво енглеског језика.

 

Удата, мајка троје деце.