You are here

Миломир Ђуровић

ПОМОЋНИК МИНИСТРА ЗА ФИНАНСИЈЕ

Рођен 10.01.1962.године у Краљеву, где је завршио основну школу и гимназију.Дипломирао је на Факултету за интернационални менаџмент у Београду 2000. године.У периоду од 2017. до 2022. године радио као Подсекретар Секретаријата за финансије Градске управе Града Београда.