You are here

Мирослав Алемпић

ВД ПОМOЋНИКА МИНИСТРА ЗА ДРУМСКИ ТРАНСПОРТ, ПУТЕВЕ И БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

Мирослав Алемпић је рођен 1970 године, дипломирао је на Саобраћајном факултет у Београду као студент генерације. Професионалну каријеру је започео као сарадник на Саобраћајном факалтету. Од 1995 до 2003 године у Саобраћајном институту ЦИП се бавио пројектима из области транспорта, истраживањем у области унапређења, модернизације, реконструкције и организације железничког транспорта и инфраструктуре за потребе развоја интермодалног транспорта и пројектовањем у области саобраћаја. Учестовао је на великом броју пројеката из свих области транспорта као аутор и сарадник и радио у наставном програму на Вишој железничкој школи у Београду.

Од 2003 до 2023 радио је у Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈП. Члан је Инжењеске коморе од 2004 и поседује пројектанску и извођачку лиценцу.

Од 2006 године на даље, активно је учествовао радним групама Министарства грађевине и саобраћаја за развој интермодалног транспорта и реализацију изградње Интермодалног треминала у Батајници.

У периоду од 2011 до 2013 обављао је послове стручног консултата у Коридорима Србије и учествовао у свим фазама реализације на више пројеката аутопутева на Коридорима 10 и 11.

У период 2012/2013 у име Коридора Србије био члан Стручне радне групе Тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима Министарства инфраструктуре и саобраћаја за израду Националне стратегије безбедности саобраћаја на путевима и Акционог плана.

Поседује велико искуство у вођењу уговора за изградњу капиталних објеката који се раде по правилима FIDIC-а и процедурама EIB-a и EBRD-а. Одличан је познавалац свих процедура у припреми и изради пројектно-техничке документације, као и свих процедура њихове реализације кроз извођење радова.

У последњих 20 година учествовао је на изградњи преко 200 објеката саобраћајне и комуналне инфраструктуре од Надзорног орган, Инжењера (по FIDIC-у) и руководиоца изградње и надзора.

Решењем Владе Републике Србије од 12.01.2023. године постављен је на  место в.д. помоћникa министра за друмски транспорт, путеве и безбедност саобраћаја, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Ожењен је и има двоје деце.