You are here

Електронска грађевинска дозвола

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у сарадњи са Националном алијансом за локални економски развој (НАЛЕД) и уз подршку УСАИД-а организује рад позивног центра којим би се унапредило спровођење Закона о планирању и изградњи.

 

Позивни центар би требало да пружи релевантне информације свим заинтересованима, у циљу бољег разумевања и правилне примене одредаба Закона о планирању и изградњи. Бројеви телефона позивног центра су: 011/40-43-190, 011/40-43-191 и 011/40-43-192.

 

У оквиру пројекта позивног центра, постављена је и интернет страница www.gradjevinskedozvole.rs на којој се могу пронаћи одговори на најчешће постављена питања у вези са одредбама Закона о планирању и изградњи, као и пречишћен текст Закона, подзаконски акти и други документи релевантни за област грађевинарства.

 

Министарство се нада да ће почетак рада позивног центра и постављање посебне интернет странице омогућити грађанима да на лак и брз начин дођу до свих информација које се тичу примене Закона о планирању и изградњи.