RSS

You are here

Одељење за инспекцијске послове државних путева

У Одељењу за инспекцијске послове државних путева обављају се послови који се односе на:  инспекцијски надзор над извршавањем закона, других прописа и општих аката из области путева и закона из области инспекцијског надзора; изградњу, реконструкцију и одржавање државних путева: заштиту и одржавање државних путева; саобраћајне сигнализације, као и пратеће опреме пута (стајалишта, станице и снабдевање горивом, паркинзи и др); контролу грађевинских и употребних дозвола и пријаве радова; предузимање управних и других мера; подношење пријава надзор над радом покрајинских органа управе у вршењу поверених послова из делокруга Одељења, подношење иницијатива за измене закона као и други послови из делокруга Одељења.

Послови из делокруга Одељења за инспекцијске послове државних путева обављају се у седишту Министарства и у;

1. Подручној јединици широј од подручја управног округа за Шумадијски, Поморавски, Подунавски и Браничевски управни округ, са седиштем у Крагујевцу;

2.  Подручној јединици широј од подручја управног округа за Борски, Зајечарски, Пиротски, Нишавски и Топлички управни округ, са седиштем у Зајечару;

3.  Подручној јединици широј од подручја управног округа за Јабланички, Пчињски управни округ као и за Косовски, Пећки, Призренски, Косовско-митровачки и Косовско-поморавски управни округ управни округ, са седиштем у Нишу;

4.  Подручној јединици широј од подручја управног округа за Златиборски и Моравички управни округ, са седиштем у Ужицу;

5. Подручној јединици широј од подручја управног округа за Рашки и Расински управни округ,  са седиштем у Краљеву,

6. Подручној јединици широј од подручја управног округа за Мачвански и Колубарски управни округ и територију АП Војводина, са седиштем у Ваљеву.