RSS

You are here

Aдаптација бродске преводнице у саставу ХЕ „Ђердап 1“

Носилац пројекта: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Назив пројекта: 

Aдаптација бродске преводнице у саставу ХЕ „Ђердап 1“

Инвеститор: 

МГСИ

Извођач: 

Конзорцијум DSD Gmbh, „Феромонт“ д.о.о. и „Електромонтажа“ д.о.о.

Надзор: 

У току је тендерски поступак, закључење уговора се очекује у марту 2019. године

Пројектант: 

Енергопројект-Хидроинжењеринг а. Д. Београд

Значај пројекта: 

Пројектом ће бити знатно повећана функционалност бродске преводнице у смислу скраћивања потребног времена за реализацију операције превођења бродова, што ће имати позитивне ефекате на укупну пловидбу на Дунаву, као и на развој индустрије и економије у региону. Пројекат обухвата замену електрохидрауличне и хидромеханичке опреме, реконструкцију контролног торња, као и багеровање приступних пловних путева у оквиру претпристаништа ове преводнице.

Статус пројекта: 

Изабран извођач радова који до августа 2019. године треба да припреми Пројекат за извођење, како би бродска преводница била затворена у септембру 2019. године ради почетка извођења радова.

Вредност инвестиције: 

28,5 милиона евра.

Почетак пројекта: 

јануар 2019.

Завршетак пројекта: 

децембар 2020. године.

Извор финансирања: 

Пројекат се финансира делом из средстава Connecting Europe Facility (CEF) - 40%, док ће се преосталих 60% обезбедити из Оквирног зајма за развој пројеката речне транспортне инфраструктуре са ЕИБ-ом, чије се закључивање очекује до септембра 2018. године.