RSS

You are here

Бушење бунара на изворишту Горуње и Данково у Параћину (1 бунар на Горуњу: „Горуње 6“ и 1 на Данкову: „Данково 2“)

Носилац пројекта: 

ЈП ''Водовод  Параћин'' Параћин

Назив пројекта: 

Бушење бунара на изворишту Горуње и Данково у Параћину (1 бунар на Горуњу: „Горуње 6“ и 1 на Данкову: „Данково 2“)

Извођач: 

Хидрогеоцентар д. о. о., Лештане

Вредност инвестиције: 

89.139,75

Почетак пројекта: 

11. 2. 2019.

Завршетак пројекта: 

30. 3. 2019. 

Степен физичке реализације: 

Списак уговорених радова и статус изведених на дан 24.04.2019.:

Ред. бр.

[-]

Локација

[-]

Врста радова

Изведено

урађено

18.4.2019. [да/не]

Изведено

урађено

24.4.2019. [да/не]

Статус

[-]

1

Горуње :

Радови на бушењу бунара Горуње 6

а) Припремни радови

 

 

 

Транспорт људства и прибора и опреме за бушење до локације

да

да

Завршено.

Припрема радилишта за бушење

да

да

Завршено.

б) Хидрогеолошки радови за потребе израде бушотине

 

 

 

Бушење истражне бушотине до 120м

да

да

Завршено.

Картирање и фотографисање језгра

да

да

Завршено.

Геофизичка каротажна испитивања

да

да

Завршено.

ц) Бушење и израда експлоатац. Бунара Горуње 6

 

 

 

Проширење истражне бушотине 0-9м, уградња и цементација зашт.колоне

да

да

Завршено.

Проширење истражне бушотине 9-120м

да

да

Завршено.

Уградња бунарске конструкције

да

да

Завршено.

Уградња кварцног гранулата

да

да

Завршено.

Уградња глиненог тампона

да

да

Завршено.

Цементација експлоатационе колоне

да

да

Завршено.

Израда бетонског заштитног блока

да

да

Завршено.

Израда заштитне бунарске капе

да

да

Завршено.

Испирање бунара

да

да

Завршено.

Разрада бунара

да

да

Завршено.

Тестирање бунара

да

да

Завршено.

Израда хемијске анализе В обим

У току

У току

Узет узорак и послат на анализу.

Геодетско снимање врха експлоатац.колоне

да

да

Завршено.

Извештај о изведеним хидрогеолошким радовима

У току

У току

Израда у току. Завршетак у року од 3 недеље (чекају се резултати анализе воде).

 

 

Ред. бр.

[-]

Локација

[-]

Врста радова

Изведено

урађено

18.04.2019. [да/не]

Изведено

урађено

24.04.2019. [да/не]

Статус

[-]

2

Данково :

Радови на бушењу бунара Данково 2

а) Припремни радови

 

 

 

Транспорт људства и прибора и опреме за бушење до локације

да

да

Завршено.

Припрема радилишта за бушење

да

да

Завршено.

б) Хидрогеолошки радови за потребе израде бушотине

 

 

 

Бушење истражне бушотине до 170м

да

да

Завршено.

Картирање и фотографисање језгра

да

да

Завршено.

Геофизичка каротажна испитивања

да

да

Завршено.

ц) Бушење и израда експлоатац. Бунара Данково 2

 

 

 

Проширење истражне бушотине 0-12м, уградња и цементација зашт.колоне

да

да

Завршено.

Проширење истражне бушотине 12-170м

да

да

Завршено.

Уградња бунарске конструкције

да

да

Завршено.

Уградња кварцног гранулата

да

да

Завршено.

Уградња глиненог тампона

да

да

Завршено.

Цементација експлоатационе колоне

да

да

Завршено.

Израда бетонског заштитног блока

да

да

Завршено.

Израда заштитне бунарске капе

да

да

Завршено.

Испирање бунара

да

да

Завршено.

Разрада бунара

да

да

Завршено.

Тестирање бунара

да

да

Завршено.

Израда хемијске анализе В обим

У току

У току

Резултати се очекују у наредним данима.

Геодетско снимање врха експлоатац.колоне

да

да

Завршено.

Извештај о изведеним хидрогеолошким радовима

У току

У току

Израда у току. Завршетак у року од 3 недеље (чекају се резултати анализе воде).

 

Укупно : 2 бунара

 

Укупно изведено 100 %

Напомена: према планираној динамици завршетак радова извршен је уз минимално кашњење