You are here

Изградња 12 кућа за смештај ромских породица - Прокупље

Носилац пројекта: 

Општина Прокупље

Назив пројекта: 

Изградња 12 кућа за смештај ромских породица - Прокупље

Извођач: 

Домтера д. о. о. , Ивањица

Вредност инвестиције: 

1,263,285 EUR, од тога грант ЕУ и МГСИ: 919,545 EUR

Почетак пројекта: 

јул 2019.

Завршетак пројекта: 

крај децембра  2019.

Степен физичке реализације: 

Активности на градилишту - Изградња кућa

-Завршени су сви радови на 12 кућа. У току је финализација радова, фарбање фасада и завршна уградња подова (ламинатних), као и спољашње украсне расвете на кућама. Куће ће крајем новембра бити спремне за контролу.

-Финализација свих радова везаних за унутрашње саобраћајнице и прилазни пут.

 

 

 

Одмах након завршетка свих радова предузеће ”Домтера д.о.о.” припремиће се елаборат геодетских радова за употребну дозволу. Очекује се да овај поступак траје најдуже 30 дана.

Церемонија свечаног уручење кључева станарима може се планирати одмах по завршетку процеса издавања употребних дозвола за куће.

 

Град Прокупље поднео је званични захтев за продужење реализације уговора за додатних четрдесет (40) дана.  Важно је напоменути да ће се овај период искористити за завршетак свих активности које су пројектом планиране као и припрему свечаности уручења кључева станарима изграђених кућа.