RSS

You are here

Изградња колектора за прикупљање отпадних вода у Врању

Носилац пројекта: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Назив пројекта: 

Изградња колектора за прикупљање отпадних вода у Врању

Инвеститор: 

ЈП ''Водовод'' Врање

Финансијер: 

МГСИ – Република Србија, KfW

Извођач: 

Конзорцијум МПП Јединство – Veolia – Millennium Team

Значај пројекта: 

Циљ програма је обезбеђивање и унапређење одвођења и пречишћавања отпадних вода. Како би се побољшало опште стање животне средине, планира се рехабилитација постојеће канализационе мреже и изградња нове. По завршетку програма сва отпадна вода испуштаће се у канализациони систем, а онда доводити на постројење за пречишћавање отпадних вода, где ће се третирати и даље као пречишћена испуштати у реципијент – водотокове. Списак уговорених деоница: Колектор Врањска Бања, Улица партизански пут. Улица пржарска, улице Краља Милана и Пољаничка, Улица Боре Станковића – фекална канализација, Улица Боре Станковића – атмосферска канализација.

 

 

 

Вредност инвестиције: 

2.445.696,15 €

Почетак пројекта: 

21. јун 2018.    

Завршетак пројекта: 

14. септембар 2019.

Степен физичке реализације: 

Списак уговорених деоница и статус изведених деоница на дан 165. 2019:

 

Ред. бр.

[-]

Деоница

[-]

Уговорена дужина [m]

Изведена дужина

8. 5. 2019.

[m]

Изведена дужина

16. 5. 2019.

[m]

Статус

[-]

1

Колектор Врањска Бања

7.800,00

5040

5332

Радови у току

2

Улица Партизански пут

1,539,00

698

710

Радови у току

3

Улица Пржарска

341,00

/

/

Деоница није активна

4

Улице Краља Милана и Пољаничка

406,00

/

/

Деоница није активна

5

Улица Боре Станковића – фекална канализација

823,00

/

/

Деоница није активна

6

Улица Боре Станковића – атмосферска канализација

818,37

/

/

Деоница није активна

Укупно

11.727,37

5738

6042

Укупно изведено 51,52 %

 

У периоду од 8. 5. 2019. до 16. 5. 2019, извођач је извео око 304 m гравитационог и потисног цевовода.

 

Активности на градилиштима

Дана 16.05.2019. извођач је имао активности на следећим градилиштима:

  • Колектор Врањска Бања – изградња гравитационог и потисног цевовода

– 2 екипе

  • Колектор Партизански пут – изградња гравитационог цевовода

– 1 екипа

Изводе се радови на полагању цевовода и изради шахтова.

Безбедност и здравље на раду

Током посете нису уочене неправилности у погледу безбедности и здравља на раду.

Ровови се одмах затрпавају а на крају радног дана ровови који нису затрпани, осигуравају се и обележавају транспарентном оградом.

 

Планиране активности

У календарској недељи број 21 извођач планира да настави радове на изградњи колектора Врањска Бања са две екипе и колектора  Партизански пут са једном екипом.

 

Извођач је повећао број радника у екипама и планира да радове изводи у сменама с продуженим радним временом.

 

Извођач је  доставио ажурирану динамику завршетка свих уговорених радова 10. 5. 2019. год.

Извођач је отпочео хидрауличко испитивање деоница гравитационог цевовода канализационог колектора у Врањској Бањи.