RSS

You are here

Прикупљање отпадних вода у граду Крушевцу

Носилац пројекта: 

ЈКП ''Водовод – Крушевац'' Крушевац

Назив пројекта: 

Прикупљање отпадних вода у граду Крушевцу

Извођач: 

Конзорцијум Телекомуникација – МПП Јединство – Sade

Вредност инвестиције: 

6.604.788,25 € 

Почетак пројекта: 

20. 1. 2017.

Завршетак пројекта: 

10. 4. 2019.

Степен физичке реализације: 

 

Списак уговорених деоница и статус изведених деоница на дан 15. 8. 2019:

 

Ред. бр.

[-]

Деоница

[-]

Уговорена дужина

[m]

Планирана / финална дужина

[m]

Изведена дужина

06.08.2019.

[m]

Изведена дужина

15.08.2019.

[m]

Статус

[-]

1

Мрежа у насељу Кобиље

8.155,05

8.155,05

192,84

230,99

Радови су у току

2

Липовац 1

475,00

475,00

0

0

Деоница није активна

3

Липовац 2

227,22

227,22

227,22

227,22

Деоница је завршена

4

Кружни ток код Хајдук Вељкове улице

74,45

74,45

50,00

74,45

Деоница је завршена

5

Дедина

847,56

847,56

0

0

Деоница није активна

6

Улица Луке Ивановића

65,00

115,00

126,20

126,20

Деоница је завршена.

7

Кружни ток код улице Луке Ивановића

26,00

26,00

26,00

26,00

Деоница завршена

8

Рехабилитације пумпне станице Пањевац

1,00

1,00

0

0

Деоница није активна

9

Мрежа код Конака Чоче

240

164,30

164,30

178,96

Главни радови су завршени, у току је израда прикључака

10

Испирање Јасичког колектора

3.000,00

3.000,00

2.300,00

2.500,00

Радови су у току

Укупно

13.110,28

13.110,44

3.086,56

3.363,82

Укупно изведено 26%

 

У периоду од 06.08.2019., до 15.08.2019., изведено је укупно око 275 m канализационих линија (укључујући и чишћење Јасичког колектора).

 

Активности на градилиштима

Дана 14. 8. 2019. и 15. 8. 2019, Извођач је имао једну екипу на градилишту у насељу Кобиље:

 

Формирана је засебна екипа за отклањање примедби.

 

Безбедност и здравље на раду

Није било примедби у погледу безбедности и здравља на раду.-

Планиране активности

У календарској недељи бр. 34 Извођач планира да настави радове у насељу Кобиље, са још једном екипом, као и на чишћењу Јасичког колектора..

Такође, биће настављено и отклањање примедби, а заказан је и обилазак до сада извршених поправки.