RSS

You are here

Прикупљање отпадних вода у граду Крушевцу

Носилац пројекта: 

ЈКП ''Водовод – Крушевац'' Крушевац

Назив пројекта: 

Прикупљање отпадних вода у граду Крушевцу

Извођач: 

Конзорцијум Телекомуникација – МПП Јединство – Sade

Вредност инвестиције: 

6.604.788,25 €

Почетак пројекта: 

20. 1. 2017.

Завршетак пројекта: 

10. 4. 2019.

Степен физичке реализације: 

Списак уговорених деоница и статус изведених деоница на дан 10. 4. 2019:

 

Ред. бр.

[-]

Деоница

[-]

Уговорена дужина

[m]

Планирана / финална дужина

[m]

Изведена дужина

2. 4. 2019.

[m]

Изведена дужина

10. 4. 2019.

[m]

Статус

[-]

1

Кожетински до колектора Д

16,15

66,10

66,1

66,1

До измене дужине је дошло на захтев Инвеститора. Деоница је завршена

2

Колектор Читлук

2.582,39

2.514,42

2.514,42

2.514,42

Завршени главни радови.

3

Колектор Пакашница А

734,28

765,95

765,95

765,95

Деоница је завршена

4

Колектор Пакашница Б

1.245,86

1.248,66

1.248,66

1.248,66

Деоница је завршена

5

Продужетак колектора Б

2.687,43

2.728,24

2.728,24

2.728,24

Завршени главни радови.

6

Колектор Лазарички

1.466,43

1.230,46

1.230,46

1.230,46

До измене дужине је дошло због ситуације на терену. Деоница је завршена

7

Колектор Ц

2.074,29

2.074,29

2.074,29

2.074,29

Завршени главни радови. Тачна дужина ће бити позната након геодестког снимања

8

Мрежа у насељу Велико Головоде

5.136,00

5.579,02

5.579,02

5.579,02

Деоница је завршена.

9

Мрежа у насељу Модрица

11.629,92

11.234,84

11.234,84

11.234,84

Деоница је завршена

10

Мрежа у насељу Липовац

3.392,00

3.379,45

3.379,45

3.379,45

Деоница је завршена

11

Мрежа у насељу Пакашница

7.065,76

6.540,96

6.540,96

6.540,96

Деоница је завршена

12

Регулација Гарског потока

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

Деоница је завршена

13

Колектор Б

1.230,00

1.230,00

1.150,00

1.230,00

Деоница је завршена

14

Колектор А – рехабилитација

1.293,00

1.293,00

1.290,00

1.290,00

Рехабилитација колектора завршена

15

Дренажа и кишна канализација на Новом гробљу

1.162,00

1.234,07

1.234,07

1.234,07

Деоница је завршена

16

Балканска улица - реконструкција

365

366,05

366,05

366,05

Деоница је завршена

17

Улица Станоја Станојевића

120

114,29

114,29

114,29

Деоница је завршена

18

Липовац – Улица бр. 1

205,30

205,30

205,30

205,30

Деоница је завршена

19

Липовац – Улица бр. 2

643,08

300

300

300

Радови су прекинути. На захтев Инвеститора, екипа је прешла да изводе преспајање канализације на локацији будућег кружног тока на раскрсници улица Хајдук Вељкова и Николе Тесле. Радови ће бити завршени у оквиру Пакета 3.

20

Кружни тока – Хајдук Вељкова и Николе Тесле

70,00

70,00

0

70,00

Деоница је завршена

Укупно

44.618,89

43.675,10

43.525,10

43.675,10

Укупно изведено 100%

 

Активности на градилиштима

Дана 15. 5. 2019. извођач је имао активности на  сређивању терена, враћању терена у првобитно стање и отклањању примедби.

 

Безбедност и здравље на раду

Сва градилишта су затворена, нема незатрпаних деоница. Извођач се придржава мера заштита на раду током извођења санација.

Планиране активности

Сви главни радови на колекторима и канализационим линијама су завршени. Извођач ће у оквиру гарантног рока извршити враћање терена у првобитно стање и урадити завршне радове (хидроизолација шахтова, постављање пењалица и поклопаца, тестирање на водонепропсуност, и сл.). Консултант ће пратити отклањање недостатака у гарантном периоду.