You are here

Пројекат унапређења услова живота Рома у подстандарним насељима

Носилац пројекта: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Републичка агенција за становање 

Назив пројекта: 

Пројекат унапређења услова живота Рома у подстандарним насељима

Инвеститор: 

Европска унија и Република Србија 

 

Значај пројекта: 

Кроз реализацију овог пројекта ће се: побољшати стамбени услови припадника ромске популације, унапредити капацитети јединица локалних самоуправа за ефикасније спровођење процедура легализације објеката; повећати сигурност стамбених статуса на земљишту, што је основни предуслов за унапређење тржишта непокретности; повећати приходи локалних самоуправа и Републике Србије. 

 

Статус пројекта: 

Припремна фаза у којој ће се, јавним оглашавањем, одабрати партнери за реализацију Грант шеме као и консултантска фирма за припрему пројектно техничке документације у одабраним локалним самоуправама и даљи развој мобилних тимова. 

 

Вредност инвестиције: 

Финансирање изградње износи 9.500.000,00 евра, док финансирање техничке помоћи износи 1.500.000,00 евра. 

 

Почетак пројекта: 

2015. година 

 

Завршетак пројекта: 

2019. година 

 

Извор финансирања: 

Европска Унија и Република Србија 

 

Опис пројекта: 

Активности које се спроводе кроз Грант шему:

Реализација пројеката у локалним самоуправама које имају израђену пројектну документацију (изградња комуналне инфраструктуре, прикључивање појединачних објеката на инфраструктурну мрежу; парцелација за потребе легализације; реконструкцију/адаптацију или изградњу стамбених објеката).

Основни циљеви тима за техничку помоћ би били успостављање рада 20 мобилних тимова у новим општинама и помоћ мобилним тимовима који су почели да функционишу у оквиру пројекта ИПА 2012, припрема техничке долументације у додатним ромским насељима у којима би се унапређивали услови становања кроз будуће пројекте (ИПА или неки други фондови), и у једном мањем делу помоћ за имплементацију Грант шеме.