RSS

You are here

Проширење капацитета терминала за расуте и генералне терете луке Смедеревo

Носилац пројекта: 

МГСИ

Назив пројекта: 

Проширење капацитета терминала за расуте и генералне терете луке Смедеревo

Извођач: 

Избор извођача радова се очекује до септембра 2019.

Надзор: 

Избор надзорног органа се очекује до септембра 2019.

Пројектант: 

„Ехтинг д.о.о“, Саобраћајни институт ЦИП д.о.о, ЦПМ консатинг ДОО“, „Утвинг ВС ДОО“ и „Триопројект д.о.о“

Значај пројекта: 

Град Смедерево се налази на европском ТЕН-Т Коридору „Рајна-Дунав“ и у непосредној је близини Коридора X. Овај пројекат подразумева изградњу терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, који ће омогућити претовар око пет милиона тона разних врста робе. Реализацијом овог пројекта биће омогућено поред повећаног претовара разне врсте робе и измештање „старе луке“ из центра Смедерева у индустријску зону, што ће значајно допринети побољшању заштите животне средине у Смедереву.

Статус пројекта: 

Усвојени су Студија оправданости са Идејним пројектом и Студијом о процени утицаја на животну средину, док се усвајање Пројекта за грађевинску дозволу очекује у фебруару 2019. године.

Тендерски поступак за избор извођача на изградњи лучке инфраструктуре, као и надзора ће започети у априлу 2019. године, а закључење уговора и почетак радова се очекује у децембру 2019. године.

Спровођење поступка за доделу лучке концесије за изградњу лучке супраструктуре, одржавање лучке инфраструктуре и управљање луком, очекује се средином 2019. године.

Вредност инвестиције: 

93 милиона евра, од чега је 47 милиона евра вредност радова на изградњи лучке инфраструктуре, чија је изградња обавеза Републике Србије.

Почетак пројекта: 

Септембар 2017. године

Завршетак пројекта: 

Децембар 2021. година

Извор финансирања: 

50% вредности радова на изградњи лучке инфраструктуре се финансира по основу Финансијског уговора за развој речне транспортне инфраструктуре између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, док је преосталих 50% средства обезбеђено у буџету